نویسه جدید وبلاگ

عشق یعنی وفای به عهد؛ نه قضاوتهای ناعادلانه.
گزارش تخلف
بعدی